Formularz zgłoszeniowy

• Karty zgłoszenia dziecka do żłobka prosimy składać za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego.
  
• Po przesłaniu poniższego formularza zgłoszeniowego rodzice otrzymają informację o dostępności wolnego miejsca, czy terminie podpisania umowy.

• Dla rodziców, którzy nie mają możliwości wypełnienia karty za pomocą formularza elektronicznego, karty zgłoszenia dziecka w formie papierowej dostępne są także w naszym żłobku.

• Termin złożenia karty zgłoszenia dziecka decyduje o miejscu na liście dzieci ubiegających się o przyjęcie do żłobka.

• Rekrutacja dzieci do żłobka odbywa się w każdym miesiącu roku w miarę istnienia wolnych miejsc.

• Do żłobka przyjmowane są dzieci zameldowane w Tychach.